15 - 21 april: Week van de teek - Controleer weer op teken!

Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen werkt, loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. En daarmee een verhoogd risico op de ziekte van Lyme. Controleren op teken blijft daarom belangrijk. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek (15 - 21 april). Deze week wordt georganiseerd door Stigas in samenwerking met een aantal organisaties.

Veel kennis over de teek

Uit onderzoek van Stigas blijkt dat mensen die in het mechanisch loonwerk, bos en natuur en de sector hoveniers- en groenvoorziening werken al veel weten over de risico’s van teken. Zij zijn zich ervan bewust dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook regelmatig moeten controleren.

Maak duidelijke afspraken

Maar er is ook nog veel te winnen. Bedrijven kunnen duidelijker afspraken maken, de risico’s inschatten, voorlichting geven en middelen verstrekken die beschermen tegen teken. Voor wie in het groen werkt, blijft regelmatige controle en snel verwijderen van teken een aandachtspunt.

Hoe controleer je goed op teken? Download onze poster 'Kans op tekenbeten? Blijf controleren!'